Staročeská restaurace V Ruthardce - Kutná Hora


O znaku rodu Ruthardů

V Ruthardce

V době panování krále Václava II. žili v Kutné Hoře tři bratři Ruthardové, Jan Kunklín, Jiří a Mikuláš. Jejich bohatství pocházelo z dolů "Ruthart" a "Sekhart" a bylo obrovské.

Janu Kunklínu Ruthardovi patřil dvorec za městem na Kolmarce (nynější Karlov). Sem pozval krále Václava II., který často prodléval ve Vlašském dvoře a ten ho přijel navštívit s celou svou družinou.

Po bohatém obědě odvedl Ruthart krále do svých hlubokých sklepů a ten užasl nad obrovským majetkem, který tu uviděl. Sklepy byly naplněny stříbrnými pruty i penězi. Ve vysokých hromadách se zde kupily stříbrné bochánky.

"Čí je to, Rutharde?", ptal se udiveně král.

"Mé, tvého poddaného," odpověděl Ruthard, "ale ukaž na kterýkoli poklad a tvým bude, milostivý králi! Nevím, jak jinak bych ti poděkoval za čest, kterou jsi prokázal mému domu." Král mu milostivě pokynul a řekl: "Nepotřebujeme toho na ten čas. Ale kdyby jednou potřeba nějaká na vlast přišla, víme, že se můžeme k tobě o pomoc utéci."

Potom spolu vyjeli k Sedleckému klášteru. Cestou přes louky zeptal se král, čí že jsou. "Jsou tvé, milostivý králi. A já jich užívám za plat, jejž musím odvádět opatu kláštera. Přimluv se, prosím, u opata, ať se spokojí s menším grošem."

Král se usmál a na znamení, že je ochoten prosbu vyslyšet, ulomil větévku a podal ji Ruthardovi: "Nechť tato snítka i tvým potomkům připomíná ochotu, kterou jsi mi projevil nabídnutím svých pokladů."

Zatímco král meškal na návštěvě u opata, pospíšil si Ruthard do města a dal si vymalovat královskou ruku se snítkou na štít. Když Václav uviděl jeho štít, potvrdil tento erb, kterým se pak rod Ruthardů honosil až do svého vymření.

Říká se, že Jan Kunklín Ruthard založil spolu s Bořitou z Košic roku 1310 chrám sv. Jakuba na místě bývalé kaple. Jeho erb se dosud nachází na několika místech v jižní chrámové lodi.

Příběh je volně převyprávěn podle Kutnohorských pověstí

Hrnec

Zpět