SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ REZRVACE V RESTAUARACI V RUTHARDCE

Zpracování osobních údajů zákazníků / hostů

 1. Tímto udělujete souhlas provozovateli www stránek společnosti Dřekoba s.r.o. s provozovnou Restaurace V Ruthardce, se sídlem Dačického náměstí 15/10, Kutná Hora, IČ: 25133349, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo
 2. Výše uvedené údaje je nutné zpracovat za účelem potvrzení a zajištění rezervace na provozovně Restaurace V Ruthardce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro zajištění rezervace v rezervační knize.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Dřekoba s.r.o.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně správcem
 5. Poučení o právech Subjektu údajů vztahujících se k výše uvedenému souhlasu se zpracováním osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. Kontaktní údaje Správce: Lenka Sádlová; Mob.: 739 013 510; Email: vruthardce@seznam.cz

POUŽITÍ COOKIES

Webová stránka používá na této webové stránce cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Facebook.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje  sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení Google k ochraně osobních údajů při jejich zpracování je dostupné na webové stránce https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Typ Název Účel Expirace
Cookies třetích stran Google Analytics Získání statistických informací Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění